Hôm nay :

[giaban] 770.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Nhà sản xuất: Shopdochoiviet
Mã sản phẩm: M1911
Tình trạng:Liên Hệ
Giá bán KM: 770.000 [/tomtat]
[mota]
Súng lục đạn thạch hạt nở bắn liên thanh M1911 ( bản 2019 )  sử dụng đạn thạch chạy điện có thể bắn được liên thanh tốc độ cao.

Súng Lục liên Thanh m1911
Súng Lục liên Thanh m1911


Thông tin
Sử dụng pin 7.4v
Sạc USB với sức bắn cực nhanh gần nagng gen 8
Súng Lục liên Thanh m1911_1
Súng Lục liên Thanh m1911_1

Súng Lục liên Thanh m1911_2
Súng Lục liên Thanh m1911_2

Súng Lục liên Thanh m1911_3
Súng Lục liên Thanh m1911_3

Súng Lục liên Thanh m1911_4
Súng Lục liên Thanh m1911_4

Súng Lục liên Thanh m1911_5
Súng Lục liên Thanh m1911_5

Súng Lục liên Thanh m1911_6
Súng Lục liên Thanh m1911_6

Súng Lục liên Thanh m1911_7

*****************************************************************
👉 Fanpage: https://www.facebook.com/CosplayPUBG/
👉 Youtube: https://www.youtube.com/Shopcongnghevn
👉 Wepsite: http://shopdochoiviet.com
Hotline: 0354845244 - 0905826616 ....[/mota]

BACK TO TOP